Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Nyereményjáték

1. A játék Szervezője
A DrinkStation nyereményjáték szervezője a Rapid 92 Horeca Kft. (1186 Budapest, Zádor utca 11., cégjegyzékszám: 01-09-988149), emellett a játék kizárólagos szervezője és adatkezelője is.

2. A játék időtartama
A nyereményjáték időtartama: 2021.07.05-2021.07.11.

3. Résztvevők
A játék meghirdetése a DrinkStation webáruház Instagram (https://www.instagram.com/drinkstationbudapest/) és a DrinkStation webáruház Facebook (https://www.facebook.com/DrinkStationBudapest) oldalán történik.
A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött személy (továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.
. Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Rapid 92 Horeca Kft. valamint további, a nyereményjáték-szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő cégek, az említettek munkatársai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pont). A Játékos azáltal, hogy részt vesz a Játékban, automatikusan elfogadja az ezen Szabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat.

4. A nyereményjáték menete:
A Játék DrinkStation Facebook és Instagram oldalán megosztott posztban érhető el. Ott olvasható a Játék leírása, tekinthetők meg az ahhoz kapcsolódó anyagok és ott lehet regisztrálni, illetve jelentkezni a Játékra. A nyereményjáték részvételi feltétele:

✅ Játékos kedvelje a nyereményjáték bejegyzését

✅ Játékos írja meg kommentben, melyik terméket próbálná ki megadott honlapról (https://drinkstation.hu/craft-sorok-158)

A poszt megosztása nem feltétele a játékban való részvételnek.

5. Nyeremény
Facebook: - Italcsomag legalább 8000 Ft értékben, benne a választott italból

Instagram: - Italcsomag legalább 8000 Ft értékben, benne a választott italból

6. A nyertesek kiválasztása
Nyereményjáték sorsolásának időpontja: 2020.07.12

A játékosok közötti sorsolás alkalmazás segítségével történik. A sorsolás folyamatát videóban nem rögzítjük. A nyertes és pót nyertes is kiválasztásra kerül. A nyertesek nevét Facebookon és Instagramon hirdetjük ki az eredeti post alatt kommentben.

7. A nyeremények átadása
Amennyiben a nyertes 72 órán belül nem veszi fel a kapcsolatot a szervezővel, úgy a kisorsolt pótnyertes lép a helyébe. Az üzenet megírásától számított 72 órán belül a nyertesnek el kell küldeni postázási adatait, hogy nyereményét kézbesíteni tudjuk. Amennyiben a nyertes nem veszi fel 72 órán belül a kapcsolatot a szervezővel, helyére egy pótnyertes kerül. A nyeremény kipostázása 45 napon belül történik. A küldés díja a szervezőt terheli. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybevétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe!

8. Egyéb szabályok
A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Játékos a Szabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a jelen Szabályzatban rögzített Részvételi Feltételeket, és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a Játékos a Részvételi Feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, a Játékból kizárásra kerül.

A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Facebook a nyereményjátékot nem támogatja, semmilyen felelősséggel nem tartozik.

Az Instagram a nyereményjátékot nem támogatja, semmilyen felelősséggel nem tartozik.

A nyeremény készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható át.

Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. A Szervező a személyes adatokat az Infotv. rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között.

A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a Játékos által megadott személyes adatokat (pontos név, lakcím, e-mailcím és telefonszám) kezelje kapcsolatfelvétel céljából, a cél teljesüléséig, de legkésőbb a nyeremény feladásáig.

A Szervező nem felelős a hamisan, hiányosan, hibásan megadott elérhetőségi adatokból eredő következményekért. Amennyiben a Játékban résztvevő az általa megadott elérhetőségen nem elérhető, az a Játékból történő automatikus kizárással jár.